Suojaseinäjärjestelmän asennusohje

Katso video tai lue vaiheittaiset asennusohjeet alta.

Asennuksen suunnittelu
Asennuskohteen seinämäärän ja sijoittelun ennakkosuunnittelu on edellytys tehokkaalle toteutukselle. Kun kohteen suojaustarpeen tiedot on Cramon suunnittelulla, voidaan työmaalle toimittaa oikea määrä erikokoisia seinämoduuleja ja asennus voidaan tehdä ovien ym. sijaintitarve huomioon ottaen.

Seinien toimitus työmaalle
Seinät toimitetaan työmaalle kuljetuskehikoissa (VEPE 460110), 8kpl / kehikko.
Ovet ja soviteseinät (60 cm, 50 cm ja 30 cm) samassa kehikossa.

Asennustarvikkeet:

  • Vatupassi
  • Tiivisteteippiä
  • Eristeteippiä
  • Puukko
  • Saha

Asentajat

Asennuksessa toteutetaan ensisijaisesti työparina, mikä nopeuttaa ja sujuvoittaa asennusta. Asennus on mahdollista yksin, mutta seinien paino (100 cm seinä 26 kg, ovi 30 kg) on helpompi käsitellä kahden.

Seinän aloitus / ensimmäinen moduuli
Seinän asennus aloitetaan osastoitavan tilan puolelta, sen oikeasta laidasta. Seinä asemoidaan ensiksi halutulle seinälinjalle. Tilan seinän ja asennusseinän väliin tulee eriste kuten solukuminauha, putkieriste tai teippi.
       
Seinän suoruus tarkistetaan noston ja kiristyksen jälkeen ennen seuraavan elementin asennusta rakenteen pystysuunnassa ja seinän etenemissuunnassa. epäkeskokiinnityksen kiristysjärjestys voi vaikuttaa siihen onko ensimmäinen seinä kallellaan mikä vaikuttaa suoraan seuraavien seinien asennukseen.
   
Nosto, lukitus ja kiristys
Kun ensimmäinen seinä on halutulla linjalla, yläelementtiä nostetaan hiukan, jotta lukot voidaan avata ja yläelementti nostaa kattoa vasten. Elementti työnnetään käsin tiukasti kattoa vasten ja lukot päästetään puristumaan jousen varassa. Lukko lukittuu lähimpään reikäprofiilin reikään. Varmistetaan että lukkopinni on pohjassa ja tukevasti kiinni.   Seinä kiristetään kattoa vasten elementin alaosassa olevilla epäkeskokahvoilla. Ensimmäisen seinän kiristyksessä varmistetaan vatupassilla että seinä on pystysuorassa ja seuraavan seinän asennussuunnassa.

Seuraavan seinämoduulin liittäminen
Seuraava seinä nostetaan asennuslinjaan nähden sivusta edellisen seinän saranoille, ensin yläsarana kohdalleen ja saranan holkki piikin alkuun, jonka jälkeen alasarana on helppo sovittaa paikalleen. Seinä käännetään sitten saranoilla asennuslinjaan mikä tiivistää seinät toisiaan vasten. Tarvittaessa kiristetään seinät toisiinsa asennuspuolen kampalevyllä. 

Oven asennus
Ovimoduuli nostetaan seinän tavoin asennuslinjaan nähden sivusta edellisen seinän saranoille, lasketaan alas ja käännetään asennuslinjaan. Kiristys ja kiinnitys kampalevyllä. Ovi on vasenkätinen ja se avautuu ulospäin. Ovi lukittuu parvekeoven tavoin kahdessa lukon asennossa, avautuu yhdessä asennossa.

Oven yläpuolisen osan asennus
Oven yläpuolelle leikataan vakiolevyisestä polykarbonaattilevystä kyseessä olevaan tilaan sopivan korkuinen levy joka kiinnitetään oven yläpuolisessa karmissa olevaan U-listaan tiivistenauhalla, sekä viereisten seinien yläelementtien alumiiniprofiiliin erillisillä U-listoilla. Listat tiivistävät polykarbonaattilevyn, jossa on valmiina tiivistenauhat, viereisiin seiniin. Yläpuolinen tiivistys kattoa vasten tehdään putki- tai vastaavalla eristeellä. Tilanteesta riippuen tiivistys voidaan tehdä myös teipillä.

Mikäli oven paikka ei ole täsmällisesti määrätty, se voidaan sovittaa kohtaan jossa on ilmastointikanavat tms. esteet katossa. Tällöin polykarbonaattilevy on leikattava sopivaan muotoon ja tiivistys tehdään esim. eristeellä tai teippauksella.      

Seinän päättäminen ja soviteseinät
Jotta osastointiseinä saadaan päätettyä siististi toisessa laidassa seinää vasten, tulee ennakoiden laskea tarvittava seinien määrä. Soviteseinien määrä lasketaan, jos  viimeiselle seinälle jäävä tila on alle 100 cm. Soviteseinien asennus tehdään samoin kuin vakioseinän.

Reunojen tiivistys
Osastointiseinän molemmat reunat tiivistetään solukuminauhalla, putkieristeellä tai teipillä.

Erityiskohteet
Kaapelit, puhdistusilmakanavat ynnä muut.
Korjauskohteen töiden edellyttämät kaapelit, ilmakanavat, ym. voidaan tuoda alueelle tekemällä haluttuun seinäelementtiin reikä, asentamalla siihen läpivientikaulus ja tiivistämällä se. Lävistetty polykarbonaattipaneeli voidaan työkohteen jälkeen vaihtaa huollon yhteydessä eri kustannusta vastaan.

Alaslaskettu katto
Alaslaskettu katto on asennuksen hidaste, sillä kattoa vasten ei seinäelementtejä voida kiristää. Tästä syystä tarvitaan esim. 2x4 lankusta tehty tukeva kehikko joka mahdollisuuksien mukaan tuetaan ylempään, tukevaan kattoon. Seinät asennetaan sitten kyseisen kehikon sisään. Alaslasketun katon vuoksi tilaa ei voida saada pölytiiviiksi, sillä pöly kulkeutuu kattotilan kautta.

IV -kanavistot ynnä muut
Katossa kulkevat IV-kanavistot ovat esteitä joiden kohdalla osastointiseiniä ei voida kiristää kanavia vastaan. Seinä nostetaan tässä tapauksessa kanavaa vasten ja kiinnitetään viereiseen seinään. Seinä on kuitenkin tukeva, jos kanaviston molemmin puolin seinät voidaan kiristää kattoa vasten. Seinien saranointikiinnitys pitää kanaviston kohdalla olevat seinät pystyssä.

Yläpuolinen osa tiivistetään polykarbonaattilevystä leikattavalla sovitelevyllä ja putkieristein, teipein kyseiseen kohtaan sopivaksi.    

Purku
Purku aloitetaan asennuspuolelta katsottuna vasemmalta, päinvastaisessa järjestyksessä kuin asennus.

Purku kuljetuskehikkoon
Kaikki seinäelementit puretaan kuljetuskehikkoon, 8 kpl / kehikko. Seinäelementti laitetaan kehikkoon siten, että asennuspuolelta katsottuna vasemmassa profiilissa oleva alumiinilista tulee ylöspäin, näin vältetään profiilin taittuminen sen nojatessa kehikon lattiaan.

Who we are

Our People

A person
Far far away, behind the word mountains, far from the countries Vokalia and Consonantia, there live the blind texts
Another person
Even the all-powerful Pointing has no control about the blind texts it is an almost unorthographic life
Is there more?
Blind texts it is an almost unorthographic life One day however a small line of blind text by the name